top of page

De schutter dient steeds in het bezit te zijn van geldige documenten die het bezit en voorhanden hebben van het wapen of wapens verrechtvaardigen.

 

  • Model 4 of Model 9

  • Geldige schutterslicentie ( vast of voorlopig )

  • Registratieboekje

  • Lidkaart van lidmaatschap eigen aan de club ( indien al bekomen )

  • Lidkaart schietsportfederatie ( indien al uitgereikt )

Het bestuursorgaan en/of de range-officer hebben de machtiging om hierop controles uit te voeren.

bottom of page