De Club

Welkom op de website van de Sportschutters Vriendenkring Rebels. Onze vzw bestaat ruim 40 jaar en bevindt zich in het Fort van Wommelgem.

loodjes

Historiek
In de nasleep van de onafhankelijkheid van ons land in 1830 werd uiteindelijk beslist om Antwerpen als versterkte vesting uit te bouwen. Rond de jaren 1863 werd Fort II (één van de 8 forten) gebouwd. De gemeente Wommelgem verwierf in 1977 het eigendomsrecht van Fort II.

Na grondige werkzaamheden kon de schietclub KSVK Rebels in 1980 haar intrek nemen in de huidige lokalen. In december 2000 werd de benaming omgevormd tot ‘Sportschutters Vriendenkring Rebels vzw’.

Momenteel telt de club om en bij de 110 leden en neemt zij deel aan meerdere regionale en nationale competities in verschillende disciplines.

Schietstanden
S.V. Rebels vzw beschikt over 2 schietstanden:

  • In het binnenfort hebben we twaalf 10-meter banen voor luchtdrukwapens en voor .22 kamermunitie
  • In het buitenfort bevinden zich drie 25- (of 50-)meter banen voor munitie tot 600 joule

Op dinsdag- en donderdag- en vrijdagavond wordt er getraind door onze leden. In onze gezellige kantine kan je met vrienden, echtgenoten, kennissen… van gedachten wisselen over geleverde prestaties…