Lid Worden

LIDGELD
Lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt:
lidworden

  • voor actieve schutters: €85
  • voor niet-schietende leden: €40
  • enkel het eerste jaar betaal je €25 extra als toetredingsbijdrage
  • jongeren (-18 jaar) betalen slechts €42,50 (geen toedredingsbijdrage)

In dit lidmaatschap is inbegrepen:

  • verzekering bij FKPA (Federatie Karabijn-Pistoolschutters van de Provincie Antwerpen)
  • schietkaarten aan inkoopprijs ter beschikking gesteld in de club
  • beschikbare clubwapens: luchtpistolen en – karabijnen
  • de mogelijkheid om feestjes en/of andere evenementen te organiseren in onze cafetaria

BENODIGHEDEN?
Om lid te kunnen worden van de club heb je nodig:

  • Pasfoto
  • Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

Je kandidatuur wordt geëvalueerd door de raad van bestuur en na diens gunstig oordeel en betalen van het lidgeld wordt je lid op proef. De proefperiode bedraagt 6 maanden.

Om met luchtdrukwapens te schieten zijn er geen speciale vereisten.

 Om met vuurwapens te schieten heb je een sportschutterslicentie of wapenvergunning nodig. Onze bestuurs- en clubleden staan je graag met woord en daad te hulp bij deze zaken.

MUNITIE
Loodjes worden zelf aangekocht in de club of bij een wapenhandelaar. Patronen voor vuurwapens kan je enkel mits voorlegging van je sportschutterslicentie of je wapenvergunning (model 4) kopen bij een erkende wapenhandelaar.

PROBEER HET EENS
Je kan in onze club tot 3x komen proefschieten vooraleer te beslissen of je al dan niet lid wil worden. Onder begeleiding leer je een wapen hanteren en gebruiken en je krijgt een professionele uitleg over houding, gebruik en munitie. Je moet weliswaar minstens 10 jaar zijn om de schietsport te beoefenen; vuurwapens mag je pas hanteren vanaf 16 jaar.

Voor meer informatie vind je hier het “Intern Reglement Sportschutterslicentie”, uitgereikt door FROS: